Xem tất cả 7 kết quả

Chuyên Cho thuê căn hộ dịch vụ theo ngay tại tp HCM

Giảm giá!

Địa chỉ: Kiên Giang - Phú Quốc

1,800,000 đồng

1,350,000 đồng

Đặt Phòng
Giảm giá!

Địa chỉ: 200 Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng

850,000 đồng

680,000 đồng

Đặt Phòng
Giảm giá!

Địa chỉ: 24 Núi Thành - Đà Nẵng

680,000 đồng

450,000 đồng

Đặt Phòng
Giảm giá!

Địa chỉ: 98 Nguyễn Huệ - Phú Quốc

850,000 đồng

680,000 đồng

Đặt Phòng
Giảm giá!

Địa chỉ: 200 Trần Phú - Ninh Bình

950,000 đồng

780,000 đồng

Đặt Phòng
Giảm giá!

Địa chỉ: 98 Trần Phú - Nha Trang

650,000 đồng

580,000 đồng

Đặt Phòng
Giảm giá!

Địa chỉ: Hòn Tre - Nha Trang

1,800,000 đồng

1,350,000 đồng

Đặt Phòng
Tư vấn miễn phí (24/7) 0909.568.592